ramme3.jpg
picto_tynd.jpg

Adgangsvej

Man tror ikke på, at dette faktisk er tænkt som en adgangsvej - Arbejdstilsynet giver denne et strakspåbud!!             

Arbejdsmiljøtjek

Som et unikt tilbud i branchen tilbyder vi  mulighed for, at du og din virksomhed kan  få et uforbindende arbejdsmiljøtjek, der hvor din virksomhed ligger - ring og aftal møde på 2013 4516

Gangbro

Her ville Arbejdstilsynet give de ansvarlige for denne "gangbro" et strakspåbud, fordi adgangsvejen ikke er sikker at færdes på.  

Hul i jorden

Arbejdsmiljørådgiveren i egen høje person undrer sig over, hvorfor "hullet" ikke er spærret bedre af - Arbejdstilsynet giver et strakspåbud!!

Stillads

Flot, flot adgangsvej til stillads - dansk byggeplads - Arbejdstilsynet giver gerne mindst et strakspåbud her!

Arbejdsmiljørådgivning ud fra mange års erfaring PDF Udskriv Email

 

Du og din virksomhed kan få hurtig og professionel arbejdsmiljørådgivning, således at du kan være sikker på, at lovgivningens minimumskrav er overholdt på alle områder.

Zeuthens Arbejdsmiljø tilbyder rådgivning m.v. på bl.a. følgende områder: 

 • Opbygning af en effektiv arbejdsmiljøorganisation (AMO) på din virksomhed
 • supervision/-rådgivning til alle involverede ledere og ansatte i arbejdsmiljøorganisationen i Arbejdsmiljølovgivningens regler
 • Udarbejder i samarbejde med AMO den årlige arbejdsmiljøredegørelse
 • Arbejdspladsvurdering  (APV) - lavet så den løfter din virksomheds forebyggende arbejdsmiljøarbejde nu og fremadrettet
 • Den årlige arbejdsmiljødrøftelse
 • Udarbejdelse og rådgivning om ATEX-APV (for eksplosionsfarlige områder)
 • Arbejdsmiljøgennemgange/AUDITS af beredskaber (brandvæsen, ambulancetjeneste m.v.) og golfklubber, vaskerier, restauranter, storkøkkener m.v.
 • Arbejdsmiljørigtig vurdering og evt. sikkerhedsrundering på alle typer opgaver på byggepladser m.v.
 • Vurdering af enhver form for højdearbejder, så faldrisikoen forebygges optimalt
 • Præscreening på din virksomhed af egenindsatsen og arbejdsmiljøarbejdet, evt. før Arbejdstilsynets tilsynsbesøg
 • Indeklimamålinger udføres efter ønske
 • Lovpligtige eftersyn af jeres elektriske håndværktøj, stiger og stilladser 
 • Hjælp til udarbejdelse og ajourføring af Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) og bygherrerådgivning
 • Udlejning af koordinator på byggepladser (både P og B)
 • Juridisk vurdering og rådgivning vedr. alle typer påbud fra Arbejdstilsynet, evt. i samarbejde med gode og professionelle samarbejdspartnere
 • Rådgivning om korrekt anmeldelse af arbejdsskade.
 • Arbejdsmiljøtjek før Arbejdstilsynets varslede tilsyn.
 • Og meget andet (ring og spørg)
 
 

Foreign companies!

Welcome to the home page of Zeuthens Arbejdsmiljø.

Our company has great experience in professional solutions concerning e.g. improvement notice  -  anordnung  - nakaz  - pranešimas epie pataisas from the Danish Working Environment Authority (in danish Arbejdstilsynet).

Call us on +45 2013 4516 or write zeuthens@hotmail.com for help.

Links to further information in different languages on the home page -  www.at.dk -  of the Danish Working Environment Authority - Duńska Inspekcja Pracy - Danijos darbo aplinkos priežiūros tarnyba:

picto_right.jpg