Den lange vej til erfaring og viden Udskriv

 

Om indehaver Henrik Zeuthen, Cand. jur og Lead auditor´s erfaring og viden:

Reglerne på arbejdsmiljøområdet er under stadig ændring og har været igennem en rivende udvikling de seneste år. Det stiller ikke bare store krav til områdets specialister, men gør også arbejdsområdet udfordrende. Arbejdsmiljølovens område er for mig spændende og vedkommende, fordi et grundigt kendskab til reglerne, erfaring og menneskelig indsigt er en forudsætning for god rådgivning. Jeg beskæftiger mig med rådgivning i alle områder indenfor Arbejdsmiljøloven, men har selvfølgelig nogle helt særlige områder, som jeg i mit erhvervsliv på en eller anden måde har fået en stor erfaring med og indsigt i:

 • En brændende interesse for højdearbejde - siden jeg i 1986 som landsdækkende sikkerhedsleder i Falcks Redningskorps var projektleder på et stort udviklingsarbejde med redning og evakuering af montører ned fra de mellem 200 – 300 meter høje TV-sendemaster, der dengang skød op flere steder i landskabet. Senere blev der på baggrund af dette projekt udarbejdet branchevejledninger, som også Arbejdstilsynet den dag i dag 30 år efter henviser til, når der skal arbejdes i de virkeligt høje højder. I mit netværk indgår flere af Danmarks specialister på dette område, så enhver ny spændende opgave indenfor højdearbejde – jo sværere jo bedre – er meget velkommen.
 • Gennem årenes løb har jeg haft lejlighed til at være med til at videreudvikle flere personlige værnemidler som forbedrede branddragter og brandhjelme, en ny type arbejdspladsvurdering med en "klar rød tråd" igennem og gode spørgeskemaer til virksomhedens egenindsats og forebyggende arbejdsmiljøarbejde, så det er muligt på en nem og overskuelig måde at kunne vurdere de områder, hvor virksomheden er under niveau, på niveau eller over niveau med den danske arbejdsmiljølovgivning, der som bekendt baseres på et såkaldt minimumsdirektiv, der kort fortalt betyder, at man ikke må ligge under, men skal være på (minimums)niveauet, og selvfølgelig også gerne må være over minimumsniveauet. Det, der er gør det suverænt spændende at arbejde med disse analyser og deres løsninger, er at det flere gange i årenes løb er lykkedes mig at udvikle klare forbedringer på arbejdsmiljøet samtidigt med at den samme virksomheds udgifter kunne reduceres, så der ligefrem blev tjent penge på at forbedre arbejdsmiljøet. Og det er vel slet ikke så tosset
 • Store byggepladser o.l. - jeg har været så heldig i tidens løb, at jeg har haft meget store rådgivningsopgaver for typisk bygherrer, hoved- og fagentreprenører på bl.a. Storebæltsforbindelsen og Øresundsforbindelsen (begge steder højbro og tunnel), DR-byen, Operaen, Metroen, E2, m.fl., samt været personlig arbejdsmiljørådgiver for 5 store teleselskaber over 13 år. Senest har jeg været koordinator på flere større byggepladser og opbygning af solcelleparker.

De seneste år og indtil nu har jeg og min virksomhed bl.a.arbejdet med følgende opgaver:

 • Har som en del af en dansk arbejdsgruppe været med til at udarbejde et omfattende afsnit om arbejdsmiljøreglerne i et EU-støttet e-learnings-system for den skandinaviske oliebranche for arbejder på brændstofanlæg, hvor der bl.a. er en reel eksplosionsfare (såkaldte ATEX områder), således at de ansatte, der har deres arbejdssted her, også har et grundigt kendskab til de mange regler og den praktiske anvendelse af dem, så sikkerheden optimeres.
 • Har lavet et større paradigma for opbygning af endnu bedre Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) og specielle instruktioner hos en af Danmarks største medicinalvirksomheder.
 • Har lavet en landsdækkende aftale om opbygning og vedligehold af deres KLS (KvalitetsLedelsesSystem) med landets førende stormagasinkæde.
 • Rådgiver adskillige virksomheder, typisk byggefirmaer, der på en eller anden måde har fået påbud af Arbejdstilsynet, og nogle af dem har samtidigt fået såkaldte rådgivningspåbud – og så er det jo godt (ihvertfald for mig), at jeg af det selv samme Arbejdstilsyn er blevet autoriseret til at måtte rådgive på disse områder.
 • Har flere igangværende faste abonnementsaftaler med virksomheder, der ønsker, at jeg styrer deres arbejdsmiljøarbejde, indkalder til AMO-møder, laver den årlige arbejdsmiljødrøftelse, efterser tekniske hjælpemidler m.v.
 • Har i de sidste mange år lavet arbejdsmiljøkampagner for potentielle kundevirksomheder, før de får besøg af Arbejdstilsynets risikobaserede tilsyn.
 • Har i 2020 fortsat en fast samarbejdsaftale med en anden autoriseret rådgivningsvirksomhed, så vi sammen har en meget bredt dækkende autorisation fra Arbejdstilsynet.
 • Har flere igangværende opgaver hos bygherrer, der af Arbejdstilsynet har fået påbud om at bruge en koordinator og lave Plan for sikkerhed og sundhed eller blot ønsker et uvildigt arbejdsmiljø-besøg/sikkerhedsrundering på deres igangværende byggepladser, for at sikre sig, at alle arbejdsmiljøregler m.v. bliver overholdt.
 • Har udført arbejdsmiljøgennemgang på et større beredskab (brandvæsen)

 Uddannelser, jobs m.v.:

 • Cand. jur. fra Københavns Universitet (1988) med bl.a. speciale i arbejdsmiljø og forsikringsret
 • Uddannet som sikkerhedsleder (hos DA), og senere som Lead auditor (hos BVQI) i arbejdsmiljøledelsessystemet OHSAS18001
 • Arbejdsmiljørådgiver, Cand. jur. hos El & VVS Branche BST, Autoriseret Arbejdsmiljørådgiver i 12 år
 • Uddannelse som arbejdsmiljøkoordinator (tidl. navn sikkerhedskoordinator) - en specialistuddannelse til bygherrerådgivning på større byggepladser
 • Uddannet elektroniktekniker i maritim elektronik og senere ingeniørstuderende i 3 år
 • Falckredder/redningsfører/brandmand i 9 år - og herefter landsdækkende sikkerhedsleder i Falck i 9 år

Opdateret i maj 2020